Helpende Handen

Binnen onze vereniging moet vaak een hoop werk verzet worden tijdens het speelseizoen en de speelweek om de doelstelling(en) te behalen. De inzet van onze leden die niet spelen en vrijwilligers is dan ook onmisbaar.

 

Wij zetten hen daarom graag in het zonnetje om onze waardering te laten zien!

Arnold Schut

Valeriya Bisschop

Serge Broek

Cas Pleijsier

Nicolette van der Ploeg

Cor Mooij

Janny Olling