Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop/ticketverkoop Flierefluiters Toneel  

 

Artikel 1 – Definities  

 1. Flierefluiters Toneel, gevestigd te Egmond aan Zee, KvK-nummer 40634813, wordt in deze algemene  voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  
 5. De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand op het moment dat de koper een toegangsbewijs  koopt bij de verkoper, en de betaling is voldaan.  

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van  diensten of goederen door of namens de verkoper.  
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is  overeengekomen.  

 

Artikel 3 – Wijziging algemene voorwaarden  

 1. Flierefluiters Toneel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  

 

Artikel 4 – Vermissing en diefstal  

 1. De bezoeker/koper die een voorwerp (bijv: jas,vest,sjaal etc..) in de ter beschikking gestelde garderobe  afgeeft/ophangt, vrijwaart de verkoper voor schade, diefstal of vermissing  

 

Artikel 5 – Betaling  

 1. De volledige koopsom van de bestelde toegangsbewijzen wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij  volledige betaling van de koopsom van de bestelde toegangsbewijzen, krijgt de koper een bewijs van betaling  en reservering.  

 

Artikel 6 – Annulering/ terugbetaling  

 1. Annulering ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden is mogelijk tot 24 uur voor de voorstelling,  u krijgt dan uw aankoopbedrag teruggestort op het rekeningnummer van de reserverende partij. 
 2. Heeft u op de dag van de voorstelling corona verschijnselen dan kunt u uw reservering kosteloos omzetten  naar een andere speeldatum van dezelfde voorstelling mits daar nog plaatsen voor vrij zijn.